Мобинет

http://www.mobinet.mn

Үнэ тариф

Хэрэглэгч болох

Тусламж

Онлайн худалдаа

 
MNP75 ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Төгс туслах -75 багцын үнэ Тайлбар
Бүртгэлийн хураамж

0₮

Нэг удаагийн төлбөр

Хүрэл дугаар

75 ** AB BA
75 ** AA AB
75 ** BA AA

 

30'000₮

Нэг удаа төлөх үнэ цэнэтэй дугаарын төлбөр

Мөнгөн дугаар
75 ** АВ АВ
75 ** АА BB

 

100'000₮

Алтан дугаар
75**-AAAA
75AA-75AA
75AB-75AB
75AB-BA57

 

200’000₮

Үндсэн үйлчилгээний барьцаа

0₮

Нэг удаагийн төлбөр 

Сарын хураамж 1'200₮  
Урьдчилсан төлбөрт MNP75 үйлчилгээний хэрэглэгч дараа төлбөрт үйлчилгээнд шилжих бүртгэлийн хураамж 0₮
** - серийн үргэлжлэлд 00,15,35, 55,57, 75, 85, 95 багтана.
 

MNP75 үйлчилгээний дараа төлбөрт хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд орох, гарах хэрэглээг хаах ба үйлчилгээний төлбөрөө төлөхгүй 3 сар болсон бол уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргах болно.