Мобинет

http://www.mobinet.mn

Үнэ тариф

Хэрэглэгч болох

Тусламж

Онлайн худалдаа

 

1. Шинэ дугаарын үнэ

Энгийн дугаарын төрөл Дугаарын үнэ Дагалдах нэгж Дагалдах үйлчилгээний хоног
Сарын багц 10000 төг 5000 30
Хагас жилийн багц 40000 төг 27000 180
Жилийн багц 80000 төг 56000 360


Шинэ дугаар Үнэ
Хүрэл дугаар
(75 75 AB BA
75 75 AA AB
75 75 BA AA)
30000 төг
Мөнгөн дугаар
(75 75 АВ АВ
75 75 АА BB)
100000 төг
Алтан дугаар
(75 xx АА АА
75 AA 75 АА
75 AB 75 АB
75 AB BA 75)
200000 төг

хx –серийн үргэлжлэлд 00,15,35,55,57,75,85,95 багтана.

2. Ярианы үнэ тариф

Ярианы чиглэл 7500, 7515, 7535, 7555, 7557, 7575, 7585, 7595
MNP75-ын сүлжээнд 0 төг
Мобикомын сүлжээнд 30 төг
Бусад суурин операторын сүлжээнд 20 төг
МЦХ орон нутгийн дугаарын сүлжээнд 40 төг
Бусад үүрэн операторын сүлжээнд 50 төг

3. Олон улсын ярианы тариф

  • MNP75-ын хэрэглэгч нь олон улсын яриа хийхдээ * + Улсын код + Утасны дугаар хийн залгана. Ингэснээр та гадаад руу бусад гарцтай харьцуулахад 30-40% ийн хямд тарифаар ярих боломжтой. Та энд дарж үнэ тарифын мэдээлэл авна уу.
  • ОУ-ын ярианы бусад гарцаар ярихад 1 минутын үнэ тариф 50 төг + тухайн гарцын тариф байна.

4. Мессеж тариф

Мессеж чиглэл Үнэ
MNP75-ын сүлжээнд 6 төг
Мобикомын сүлжээнд 30 төг
Бусад сүлжээнд 30 төг
Жич: НӨАТ багтсан болно.

5. Дансаа цэнэглэх

Картын төрөл Хугацаа Нэгж Үнэ
3000 карт - 3000 төг 3000 төг
5000 карт 1 сар 3000 төг 5000 төг
10000 карт - 10000 төг 10000 төг
15000 карт - 15000 төг 15000 төг
20000 карт 3 сар 14000 төг 20000 төг
36000 карт 6 сар 24000 төг 36000 төг
60000 карт 6 сар 60000 төг 60000 төг
120000 карт 12 сар 120000 төг 120000 төг

6. Төлбөрийн хэлбэр, нөхцөл

MNP75 урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний цэнэглэх эрхийг:

  • Мобикомын аль нэг үйлчилгээний төв дээр очиж
  • http://mobicom.mn вэб сайтаар онлайнаар
  • Мобайл диллерүүдээс худалдан авах боломжтой.

8. Нэмэлт үйлчилгээ

Картын төрөл Хугацаа Үнэ
Дугаар хадгалах 30 хоног 3000 төг
Дугаар шилжүүлэх - 3000 төг

MNP75 үйлчилгээний урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчийн үйлчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд орох гарах хэрэглээг хаах ба хоногтой цэнэглэгч картаар үйлчилгээний хугацаагаа сунгаагүй бол 90 хоногийн дараа уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргах болно.