Мобинет

http://www.mobinet.mn

MNP75

http://phone.mobinet.mn/

Глобус карт

http://globus.mobinet.mn/

Хэрэглэгчийн булан

http://customer.mobinet.mn/

Онлайн худалдаа

http://mobicom.mn

 

Байгууллагын хэрэглэгч

Мобинет нь монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкууд, сүлжээ дэлгүүрүүд, шатахуун түгээх станцууд, агаар тээвэр, уул уурхай гэх мэт бүх салбарын компаниудад мэдээллийн технологийн тусгайлсан шийдлүүдийг хүргэж эхлээд 10 гаруй жил болж байгаа ба уг шийдлүүдийн нэг болох дараа төлбөрт нөхцөлтэй MNP75 үйлчилгээг санал болгож байна. MNP75 нь байгууллагын суурин дотуур утасны холбоо (PBX) шийдэл ба мэргэжлийн инженерийн баг тухайн компанийн онцлогт тохирсон шийдлийг боловсруулж санал болгодгоороо онцлог юм.

Хэрэглэгч болох

Дараа төлбөрт MNP75 үйлчилгээний хэрэглэгч болохын тулд Харилцагч Хариуцсан Менежерүүдтэй accountmanagers@mobicom.mn хаягаар хандах ба дараах баримт бичгийг үндэслэн үйлчилгээний гэрээг байгуулна.

  • Үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг
  • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ болон тамга
  • Байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн биеийн байцаалт


  • Хямд тариф
  • Зардал хэмнэнэ
  • Ашиглахад хялбар
  • Хэрэглээгээ хянах боломж
  • Бусад нэмэлт функцууд

Одоогийн хэрэглэгч шинэ нөхцөл рүү шилжих

Хэрвээ танай байгууллага MNP75 суурин утасны хэрэглэгч бол үйлчилгээний нөхцөл шилжих хүсэлтээ албан бичгээр гарган харилцагч хариуцсан менежерт хандана.