Мобинет

http://www.mobinet.mn

MNP75

http://phone.mobinet.mn/

Глобус карт

http://globus.mobinet.mn/

Хэрэглэгчийн булан

http://customer.mobinet.mn/

Онлайн худалдаа

http://mobicom.mn

 

1. Шинэ дугаарын үнэ

Шинэ дугаар Хугацаа Нэгж Үнэ
Энгийн дугаар 30 хоног 5000 төг 10000 төг
Хүрэл дугаар
(75 75 AB BA
75 75 AA AB
75 75 BA AA)
60 хоног 10000 төг 30000 төг
Мөнгөн дугаар
(75 75 АВ АВ
75 75 АА BB)
90 хоног 20000 төг 100000 төг
Алтан дугаар
(75 75 АА АА)
180 хоног 40000 төг 200000 төг

2. Ярианы үнэ тариф

Ярианы чиглэл 7575, 7585, 7595 007-7999xxxx
MNP75-ын сүлжээнд 0 төг 0 төг
Мобикомын сүлжээнд 30 төг 30 төг
Бусад суурин операторын сүлжээнд 20 төг
МЦХ орон нутгийн дугаарын сүлжээнд 40 төг
Бусад үүрэн операторын сүлжээнд 50 төг 50 төг
Жич: Ярианы тарифт НӨАТ багтсан ба 60 + 1 секундын алхмаар тооцогдоно

3. Тусгай дугаарын үнэ тариф

Тусгай дугаар 1 минутын төлбөр
1109 385 төг
1199
1950 363 төг
1953
1908
1883
1932
1616
1617
1959
1619
1949 137.5 төг /30 сек/
1200 198 төг
1977 55 төг
Дээрх тариф дээр MNP75 үйлчилгээний бусад суурин сүлжээ рүү ярих тариф нэмж тооцогдоно. (20 төг)
1234 MNP75 үйлчилгээний бусад суурин сүлжээ рүү ярих тариф (20 төг)
1917
1881
1912
1646
1937
1899
1888
1289
1990
Яаралтай тусламжийн дугаар
101 Үнэгүй
102 Үнэгүй
103 Үнэгүй
Жич: Ярианы тарифт НӨАТ багтсан болно.

4. Олон улсын ярианы тариф

  • MNP75-ын хэрэглэгч нь олон улсын яриа хийхдээ * + Улсын код + Утасны дугаар хийн залгана. Ингэснээр та гадаад руу бусад гарцтай харьцуулахад 30-40% ийн хямд тарифаар ярих боломжтой.
  • ОУ-ын ярианы бусад гарцаар ярихад 1 минутын үнэ тариф 30 төг + тухайн гарцын тариф байна.

5. Мессеж тариф

Мессеж чиглэл Үнэ
MNP75-ын сүлжээнд 6 төг
Мобикомын сүлжээнд 30 төг
Бусад сүлжээнд Тун удахгүй
Жич: НӨАТ багтсан болно.

6. Дансаа цэнэглэх

Картын төрөл Хугацаа Нэгж Үнэ
3000 карт - 3000 төг 3000 төг
5000 карт 1 сар 3000 төг 5000 төг
10000 карт - 10000 төг 10000 төг
15000 карт - 15000 төг 15000 төг
20000 карт 3 сар 14000 төг 20000 төг
36000 карт 6 сар 24000 төг 36000 төг
60000 карт 6 сар 60000 төг 60000 төг
120000 карт 12 сар 120000 төг 120000 төг

7. Төлбөрийн хэлбэр, нөхцөл

MNP75 урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний цэнэглэх эрхийг:

  • Мобикомын аль нэг үйлчилгээний төв дээр очиж
  • http://mobicom.mn вэб сайтаар онлайнаар
  • Мобайл диллерүүдээс худалдан авах боломжтой.

8. Нэмэлт үйлчилгээ

Картын төрөл Хугацаа Үнэ
Дугаар хадгалах 30 хоног 3000 төг
Дугаар шилжүүлэх - 3000 төг

9. Төхөөрөмжийн үнэ

Төхөөрөмжийн нэр Үнэ
IP Phone GXP1405 75000 төг
IP Phone GXP1450 95000 төг
IP Phone GXP2100 119000 төг
PBX IP-08 2Ch FXO Module 4P, FXS Model 4P 1050000 төг
PBX IP-04 1Ch FXO Module 2P, FXS Model 2P 780000 төг
PBX IP-01 FXS Module 350000 төг
PBX IP-01 FXO Module 350000 төг
Жич: НӨАТ багтаагүй

10. Үйлчилгээний хугацаа, тавигдах хязгаарлалтууд болон дугаарын эрхийг цуцлах

Төлөв Хугацаа Гарах яриа Орох яриа Цэнэглэх боломж
Шинээр авсан хэрэглээгүй дугаар Авсан өдрөөс хойш хэрэглэхгүй 180 хоног болвол дугаар хүчингүй болно

Үйлчилгээний хугацаа Шинэ дугаарыг дагалдах болон цэнэглэх эрхийн дүнгээс хамааран үйлчилгээний хугацаа ялгаатай байна.

Үйлчилгээ идэвхигүй байх хугацаа Үйлчилгээний хугацаа дуусахад нөөц 14 хоног эхэлнэ.

Үйлчилгээний эрх сэргээлгэх хугацаа Үйлчилгээний идэвхгүй байх хугацаа дуусахад үйлчилгээний эрхийг сунгах боломжтой, орох ба гарах дуудлагагүй 90 хоног үргэлжилнэ.

Дугаар хүчингүй болох хугацаа Үйлчилгээний эрх сэргээлгэх хугацаа дууссан 91 дэх хоногоос дугаар хүчингүй болно.
Хүчингүй болсон дугаарыг сэргээх Хүчингүй болсон дугаарыг эзэмшигч 6 сарын дотор дахин ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд дугаар хадгалах үйлчилгээний сар бүрийн 3000 төгрөгөөр тооцож сэргээнэ. (Анхны хэрэглэгчийн бичиг баримтыг үндэслэнэ)

Хүчингүй болсон дугаарыг дахин борлуулах Хэрэглэгч ашиглах хүсэлт 6 сарын дотор гаргаагүй нөхцөлд дугаарыг дахин худалдаанд гаргаж борлуулна