Мобинет

http://www.mobinet.mn

MNP75

http://phone.mobinet.mn/

Глобус карт

http://globus.mobinet.mn/

Хэрэглэгчийн булан

http://customer.mobinet.mn/

Онлайн худалдаа aa

https://www.mobicom.mn/mn/sh/mnp75/

 

1. MNP75 дараа төлбөрт үйлчилгээний үнэ тариф

MNP75 ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭР ТАРИФ ТАЙЛБАР
Бүртгэлийн хураамж* 5'000 төг Нэг удаагийн төлбөр
Алтан дугаар*
Мөнгөн дугаар*
Хүрэл дугаар*
200'000 төг
100'000 төг
30'000 төг
Нэг удаа төлөх үнэ цэнэтэй дугаарын төлбөр
Үндсэн үйлчилгээний барьцаа* 20'000 төг Мобикомын үүрэн холбооны дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид барьцаагүй
Улс хоорондын ярианы барьцаа* 30'000 төг Үндсэн болон дотуур дугаар бүрт төлнө
Сарын суурь хураамж 4'500 төг Үндсэн дугаарын суурь хураамж
Дагалдах хэрэглээ 3'000 төг Дотуур дугаарлалтууд ашиглах боломжтой

2. Ярианы үнэ тариф

ЯРИАНЫ ТАРИФ
MNP75-ын сүлжээнд 0 төг
Бусад суурин сүлжээнд 20 төг
Гэр бүл, найзын хөнгөлөлтөнд бүртгүүлсэн дугаар руу 25 төг Мобикомын үүрэн холбооны 5 дугаар бүртгүүлнэ
Бүх үүрэн болон МЦХ орон нутгийн дугаар руу 30 төг
Call through ярианы тариф GSM үүрэн холбооны дугаарынх нь бусад сүлжээнд ярих тариф WiFi болон 3G муу үед өөрийн үүрэн холбооны дугаарын тарифаар дуудлага хийх бөгөөд дуудлага хүлээн авагч талд75хх-хххх дугаар харагдана.
Mobility - дуудлага хүлээн авах тариф 25 төг Mobility үйлчилгээний тусламжтай дуудлага хүлээн авч буй бол таны MNP75 дугаар дээр минутын төлбөр нэмж тооцогдоно.
(Од) * гарцаар улс хооронд MNP75 үйлчилгээний улс хоорондын ярианы тариф

3. Тусгай дугаарын үнэ тариф

Тусгай дугаар 1 минутын төлбөр
1109 350 төг
1199
1959 330 төг
1953
1950
1932
1908
1883
1619
1617
1616
1949 125 төг /30 сек/
1200 180 төг
1977 50 төг
Дээрх тариф дээр MNP75 үйлчилгээний бусад суурин сүлжээ рүү ярих тариф нэмж тооцогдоно. (15 төг)
1990 MNP75 үйлчилгээний бусад суурин сүлжээ рүү ярих тариф (15 төг)
1937
1917
1912
1899
1888
1881
1646
1289
1234
Яаралтай тусламжийн дугаар
101 Үнэгүй
102 Үнэгүй
103 Үнэгүй
Жич: Ярианы тарифт НӨАТ багтсан болно.

4. Олон улсын ярианы тариф

 • MNP75-ын хэрэглэгч нь олон улсын яриа хийхдээ * + Улсын код + Утасны дугаар хийн залгана. Ингэснээр та гадаад руу бусад гарцтай харьцуулахад 30-40% ийн хямд тарифаар ярих боломжтой.
 • ОУ-ын ярианы бусад гарцаар ярихад 1 минутын үнэ тариф 25 төг + тухайн гарцын тариф байна.

Жишээ нь:

Улс Суурин утас (1мин) Гар утас (1мин)
Хятад 115 төг
Солонгос
Орос
Америк
Герман 165 төг 295 төг
Япон
Турк
Казакстан 211 төг 211 төг

ОУ-ын ярианы эрх нээлгэх:

Барьцаа
Дугаар тус бүр 30000 төг

5. Мессэж тариф

МЕССЭЖ ТАРИФ
MNP75-ын сүлжээ рүү 5 төг
Мобикомын сүлжээ рүү 25 төг

6. Захиалгат үйлчилгээ

ЗАХИАЛГАТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТАРИФ
Дотуур дугаар үүсгэх /сар бүр/ 1'500 төг
Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах* 1'000 төг
Дугаар хадгалах /сараар/* 1'000 төг
Гэрээ шилжүүлэх /дугаар бүрт/* 1'000 төг

Жич:* Одоор тэмдэглэснээс бусад үнэ тарифт НӨАТ 10% агуулагдаагүй болно.

7. Төхөөрөмж & Суурилуулалт

Хийгдэх суурилуултын ажил Үнэ Тайлбар
IP PBX энгийн тохиргоо хийх 80,000 төг 1 PBX = 16 хүртэл IP Phone-ийг холбоход мөрдөгдөнө.
IP Phone тохиргоо хийх
Softphone / Fax gateway тохиргоо хийх Шаардагдах кабел г.м материалыг хэрэглэгч гаргана.
IP утасны дотоод сүлжээний холболт
IP PBX нэмэлт тохиргоо 200,000 төг Энгийн тохиргоо + нэмэлт тохиргоо
Зөвхөн IP Phone эсвэл Fax gateway тохиргоо хийх 10,000 төг Дуудлагын хөлс
5,000 төг IP Phone, Fax gateway тус бүрт

Жич:

 • Суурилуулалтын ажлыг нэг цогц үйлчилгээ гэж ойлгох бөгөөд аль нэг ажлыг хэрэглэгч хийлгээгүй нь төлбөр буурах үндэслэл болохгүй.
 • Хэрэглэгч үйлчилгээний явцад нэмэлт IP Phone суурилуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд 16 хүртэл IP Phone-ы тохиргоог нэмэлт төлбөр авахгүйгээр хийж өгнө.
 • Суурилуулалтын үнэ дээр НӨАТ багтаагүй.

Суурин утасны төхөөрөмж

8. Төхөөрөмжийн үнэ

Төхөөрөмжийн нэр Үнэ
IP Phone GXP1405 75000 төг
IP Phone GXP1450 95000 төг
IP Phone GXP2100 119000 төг
PBX IP-08 2Ch FXO Module 4P, FXS Model 4P 1050000 төг
PBX IP-04 1Ch FXO Module 2P, FXS Model 2P 780000 төг
PBX IP-01 FXS Module 350000 төг
PBX IP-01 FXO Module 350000 төг
Жич: НӨАТ багтаагүй

9. Төлбөрийн хэлбэр, нөхцөл

 • MNP75 үйлчилгээний төлбөрийг Мобикомын үйлчилгээний төв дээр бэлнээр болон нэхэмжлэхийн дагуу дансаар хүлээн авах боломжтой.
 • Үйлчилгээний төлбөр дараа сарын 5-ны дотор гарах ба хэрэглэгч 20-ны дотор төлж барагдуулах үүрэгтэй.
 • Дараа төлбөрт MNP75 үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Харилцагч Хариуцсан Менежерүүдээс accountmanagers@mobicom.mn хаягаар болон 99101095, 99101093 дугаараар хандан авна уу.


 • Хямд тариф
 • Зардал хэмнэнэ
 • Ашиглахад хялбар
 • Хэрэглээгээ хянах боломж
 • Бусад нэмэлт функцууд